Gevestigd te Den Haag sinds 1962

Schadevaststelling

Ik ben autoschade-expert sinds 1962. Ik heb sindsdien vele duizenden autoschaden vastgesteld en geregeld, waarvan een flink aantal aan auto's die vandaag de dag als oldtimer of klassieker gelden. Ervaring genoeg dus!

Van deze ervaring kan iedereen profiteren die door schuld van een ander schade heeft opgelopen aan zijn - al dan niet klassieke - voertuig. Wat veel mensen niet weten is, dat men in geval van schade aan zijn/haar voertuig door schuld van een ander niet hoeft te wachten tot de verzekeraar van de tegenpartij een expert stuurt, maar dat men zelf het recht heeft om een schade-expert in te schakelen.

Diens rapport met declaratie kan hij/zij dan opsturen naar de betrokken verzekeraar, die de schade en de expertisekosten over het algemeen zal vergoeden als de schuldvraag geen probleem is.

Is de veroorzaker van de schade niet bekend of onverzekerd dan kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook dit fonds zal, als men aan de voorwaarden voor uitkering voldoet, de vastgestelde schade en de expertisekosten vergoeden.

Print deze pagina en bewaar die bij het Europees schadeformulier dat in uw auto ligt. Krijgt u onverhoopt te maken met schade door schuld van een ander dan kunt u mij meteen bellen en een afspraak maken voor expertise.

m 06 17 38 91 15 | e info@oldtimertaxatie.eu