Gevestigd te Den Haag sinds 1962

Waarom taxatie van een oldtimer, klassieker of jong-klassieker?

Mijn taxaties geschieden conform het gestelde in artikel 960 burgerlijk wetboek nr. 7. Dit betekent dat een verzekeraar die een object verzekert op basis van zo'n taxatie, als waarde vóór het ontstaan van de schade de waarde aanhoudt die in het taxatierapport is vastgelegd.

Dit voorkomt dat bij een eventuele schade of totaal verlies geharrewar over de dagwaarde ontstaat met een door een verzekeraar ingeschakelde schade-expert die van de achtergrond van het object niets weet en, in het geval van brand of diefstal, niets kan weten over de waarde voor het evenement.

Over het algemeen heeft een taxatierapport een geldigheidsduur van 30 tot 36 maanden, afhankelijk van de regels van de betrokken verzekeraar. Als verwacht wordt dat de waarde van het object stijgt, is het verstandig opdracht tot een tussentijdse hertaxatie te geven.

Over het te verzekeren bedrag wordt overleg gepleegd met de eigenaar om tot een reële waardebepaling te komen. Uiteraard moet dit bedrag tussen bepaalde, redelijke, grenzen liggen. Een eigenaar met twee rechter handen kan volstaan met een lager verzekerd bedrag dan iemand die alles door vaklieden moet laten uitvoeren. Omdat het taxatiebedrag van invloed is op de verzekeringspremie, is het niet zinvol een te hoge taxatiewaarde na te streven.

m 06 17 38 91 15 | e info@oldtimertaxatie.eu